25.4.17

INSPIRACIÓ i SENTIMENTS

Mil nou-cents cinquanta-sis.
Jo tenia catorze anys.
caminava tot feliç
entre muntanyes i prats.

M’atreu música llunyana
matisada per l’arbreda
que envolta la Font del Better
en dies de primavera.

Un gran aplec de persones
que en cercles ballen sardanes
i colpeix mon cor de jove
nostra dansa catalana.

                                            Joan Linares